Plaats de bunkers op het strand en in het dorp
Les 3 1a