Instructie voor (educatief) medewerkers Bunkermusea

Lees onderstaande informatie goed door voordat een klas op bezoek komt in het bunkermuseum.

Het lespakket

 • Atlantikwall in de klas is een lespakket voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs. De lessen gaan over de bouw van de Atlantikwall en de gevolgen die de had voor de bewoners van de Hollandse kust en het waddengebied.
 • In de eerste les leren de leerlingen, aan de hand van een film, wat de Atlantikwall precies was en waar de verdedigingslinie voor diende. Deze les vindt plaats op school.
 • In de tweede les worden er in de omgeving hedendaagse overblijfselen van de Atlantikwall bekeken. Deze les vindt plaats op locatie, het liefst in een bunkermuseum in de buurt.
 • De derde les gaat in op de lokale gevolgen van de bouw van de Atlantikwall: de sloop van de kustplaatsen, de inperking van vrijheden en in sommige gevallen de evacuatie van de bewoners. Met behulp van bronnen uit de eigen omgeving maken leerlingen een reeksspel, een koppelspel, een memoryspel of een plaatsspel. De verwerkingsles vindt plaats op school.

De website

 • Alles wat je nodig hebt om het project op school en in het museum uit te voeren, vind je op de website. Het bevat de volgende informatie:
  • Een gedetailleerde instructie voor de uitvoering van de lessen,
  • Een achtergrond tekst over de geschiedenis van de Atlantikwall,
  • Welke doelstellingen het educatieve project heeft,
  • Hoe het lespakket op de kerndoelen van het basisonderwijs aansluit.
 • Als je op de knop ‘start lessen’ drukt, kom je in een nieuwe omgeving. Je vindt hier de teksten, afbeeldingen, filmpjes en bronnen per locatie. Je kiest eerst een specifieke plek en komt dan bij de lokale informatie terecht.
 • Op de website is ook een link te vinden naar de websites en gegevens van de in Nederland aanwezige bunkermusea en bezoeklocaties. Zie https://www.atlantikwallindeklas.nl/bezoeklocaties/.

Voorafgaand aan het bezoek

 • Bekijk de lokale gegevens goed zodat je er eventueel naar kan verwijzen, als er leerlingen op bezoek zijn.
 • Als een leerkracht contact opneemt, attendeer diegene dan altijd op het bestaan van de website atlantikwallindeklas.nl. Het is fijn als een leerkracht een bezoek goed kan voorbereiden en afsluiten in de klas.
 • Vraag aan de leerkracht wat de leerlingen al weten over het onderwerp en wat voor soort leerlingen het zijn. Zo krijg je een indruk van het niveau van de groep en daar kan je tijdens het bezoek goed op aan sluiten.
 • Vraag de leerkracht ook of er bepaalde onderwerpen zijn waar specifiek aandacht aan geschonken moet worden en wat de leerkracht verwacht van het bezoek. Op die manier worden de wensen van een school duidelijk en dat verhoogt de kans op een succeservaring voor alle partijen.

Het bezoek

 • De website bevat geen specifiek programma voor het bezoek aan een bunkermuseum. Iedere locatie kan zijn eigen rondleiding of activiteit hiervoor gebruiken. Omdat er zoveel plekken meedoen, is het ondoenlijk om voor iedereen naar tevredenheid iets op maat te ontwerpen.
 • Zorg ervoor dat het bezoek bestaat uit een aantal afwisselende activiteiten die afzonderlijk niet langer dan tien minuten duren. Leerlingen leren op verschillende manieren en een goede mix van luisteren, kijken en doen zorgt voor een optimale informatieverwerking.
 • Meestal duurt een bezoek van een klas een uur tot anderhalf uur.

Ter afsluiting

 • Probeer altijd weten te komen wat de leerkracht en de begeleiders (en de leerlingen) van het bezoek hebben gevonden. Dit kan bijvoorbeeld door een kort gesprekje of een evaluatieformulier. Zo kom je er achter of het bezoek aan de verwachtingen voldeed en wat succeservaringen en verpeterpunten zijn.
 • Om het bezoek te stimuleren kan je de leerlingen nog een kortingsbon of iets dergelijks meegeven die verzilvert kan worden als ze hun ouders of verzorgers bij een volgend bezoek meenemen.