Het lespakket

Hoe werkt het?

Start

Kies als eerste de plaats uit (in de buurt) van de school. Je komt dan in het basisscherm.

Basisscherm

Het basisscherm toont een kaart in de buurt van de school met markers die iets vertellen over de Atlantikwall. De kaart is gebaseerd op Google Maps, met de bekende navigatie. Je kunt de kaart pakken en slepen, inzoomen en uitzoomen. Standaard staat de kaart op het juiste zoomnivo. De verschillende markers zien er als volgt uit en bevatten de volgende lokale bronnen en gegevens:

 Bunkers

Overblijfselen van bunkers die door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog gebouwd zijn.

 Linie

Overblijfselen van andere onderdelen die naast de bunkers tot de Atlantikwall behoorden.

 Bronnen

Documenten die iets vertellen over de bouw van de Atlanikwall en de gevolgen er van.

 Het dorp

Oude foto’s die tonen hoe kustdorpen en steden er ten tijde van de Tweede Wereldoorlog uitzagen.

 Getuigenissen

Verhalen van bewoners die in de Tweede Wereldoorlog hun huis moesten verlaten omdat de Atlantikwall gebouwd werd.

Kaart

Een kaart van het dorp of de stad waarop duidelijk te zien is waar de Atlantikwall gebouwd werd en welke sporen er tegenwoordig nog zichtbaar zijn.
Klik je op een marker, dan opent de bron in een klein scherm. Dit scherm vergroot zich als je op de afbeelding klikt, en sluit als je op het ‘kruisje’ klikt. De bronnen worden gebruikt in les 3 of kunnen los bekeken en bestudeerd worden.

Lesnavigatie

Linksboven bevindt zich de hoofdnavigatie, met heel eenvoudig voor elke les een knop. Klik je op een lesknop, dan opent zich, fullscreen, het lesscherm. Daar kun je een stap kiezen, doorklikken of terugkeren. Met het ‘kruisje’ keer je terug naar het basisscherm.

Startscherm

Via dit scherm met kaart van de eigen woonomgeving kiest de docent of de leerling welke les behandeld wordt. Ook kunnen hier alle lokale bronnen bekeken worden.

Stap 1

Een verschijnsel wordt geïntroduceerd door een video of eenvoudige serie foto’s of illustraties, vergezeld van vragen of begrippen.

Interactief scherm

Elke les bevat een interactief scherm waar betekenis en onderling verband van begrippen ontdekt kan worden. Geschikt om ook zonder docent te gebruiken.

Aan de slag

Dit scherm zet de docent open voordat er opdrachten gemaakt worden, en soms ook tijdens. De leerlingen controleren hiermee of ze alles hebben, wat ze moeten doen en of ze klaar zijn.

Lessen

‘DE ATLANTIKWALL IN DE KLAS’ bestaat uit drie lessen. In de eerste les leren de leerlingen wat de Atlantikwall precies was en waar de verdedigingslinie voor diende. In de tweede les worden er in de omgeving hedendaagse overblijfselen van de Atlantikwall bekeken en ontdekken de leerlingen welke militaire werken de Duitsers, naast de bunkers, nog meer gebouwd hebben. De derde les gaat in op de gevolgen van de bouw van de Atlantikwall. De leerlingen krijgen aan de hand van verschillende bronnen een beeld van wat de bouw van de bunkers in hun eigen omgeving betekende. Ze maken als verwerking een digitaal koppelspel, reeksspel, memory-spel, of een plaatsspel.

Tips voor gebruik van het digitale schoolbord

  • Op het digitale schoolbord kunnen door de leerkracht en leerlingen aantekeningen gemaakt worden. Doe dat vooral! Schrijf woorden of teken voorwerpen bij het bronmateriaal. Sla het op en het kan bij een volgende les weer gebruikt worden. Door de kracht van herhaling activeert dit de opgedane kennis bij leerlingen.
  • Sluit aan bij de actualiteit door het gebruik van internet dat meteen beschikbaar is op het digitale schoolbord.
  • Het internet kan ook gebruikt worden voor het opzoeken van extra bronmateriaal bij het onderwerp. Op www.atlantikwallplatform.eu is veel informatie te vinden over de Atlantikwall.
  • Op verschillende soorten digitale schoolborden is het mogelijk om een timer te laten zien. Dit middel kan gebruikt worden om leerlingen te stimuleren een opdracht binnen een bepaalde tijd af te ronden. Bij het werken in de circuitvorm kan de stopwatch heel goed gebruikt worden. Een vergrootglas is ook een middel dat op een groot aantal digiborden beschikbaar is. Gebruik het vergrootglas om leerlingen goed te laten kijken naar bronmateriaal. Vergroot bijvoorbeeld een voorwerp op een oude foto.