Tips voor gebruik van het digitale schoolbord

Het  lespakket ‘ATLANTIKWALL IN DE KLAS’ is volledig online beschikbaar. Hieronder zijn een aantal tips te lezen voor het zo optimaal mogelijk inzetten van het digitale schoolbord.

  • Op het digitale schoolbord kunnen door de leerkracht en leerlingen aantekeningen gemaakt worden. Doe dat vooral! Schrijf woorden of teken voorwerpen bij het bronmateriaal. Sla het op en het kan bij een volgende les weer gebruikt worden. Door de kracht van herhaling activeert dit de opgedane kennis bij leerlingen.
  • Sluit aan bij de actualiteit door het gebruik van internet dat meteen beschikbaar is op het digitale schoolbord.
  • Het internet kan ook gebruikt worden voor het opzoeken van extra bronmateriaal bij het onderwerp. Op www.atlantikwallplatform.eu is veel informatie te vinden over de Atlantikwall.
  • Op verschillende soorten digitale schoolborden is het mogelijk om een timer te laten zien. Dit middel kan gebruikt worden om leerlingen te stimuleren een opdracht binnen een bepaalde tijd af te ronden. Bij het werken in de circuitvorm kan de stopwatch heel goed gebruikt worden.

Een vergrootglas is ook een middel dat op een groot aantal digiborden beschikbaar is. Gebruik het vergrootglas om leerlingen goed te laten kijken naar bronmateriaal. Vergroot bijvoorbeeld een voorwerp op een oude foto.