Les 2

In de tweede les van ‘ATLANTIKWALL IN DE KLAS’ worden er in de omgeving  van de school overblijfselen van de Atlantikwall bekeken.

Lesdoelen

  • Leerlingen weten waar de Atlantikwall gebouwd is, in hun eigen woonomgeving.
  • Leerlingen kunnen verschillende soorten bunkers benoemen.
  • Leerlingen kunnen naast bunkers ook andere militaire bouwwerken benoemen.
  • Leerlingen kunnen verschillende onderdelen van een bunker benoemen.
  • Leerlingen kunnen het verhaal van de Atlantikwall plaatsen in de tijd en het relateren aan de periode van wereldoorlogen.

Stap 1

Begin de les met het introductiescherm bij les 2 over de functie van de verschillende militaire bouwwerken. De leerlingen geven klassikaal antwoord op de vraag wat de beelden voorstellen. Leg aan het eind van de opdracht uit dat er naast bunkers dus veel meer bouwwerken nodig waren om de kust goed te kunnen verdedigen. In deze les gaan de leerlingen dat met eigen ogen aanschouwen.

Stap 2

Bezoek het bunkermuseum in de omgeving. Maak van te voren heldere afspraken met de medewerkers en vrijwilligers over de lengte van het bezoek en het programma. Meestal zijn ze erg bereidwillig om in te spelen op de wensen van een leerkracht. Geef het dus aan als er bepaalde vragen leven bij de leerlingen of als je graag een actief programma wilt. Omgekeerd geldt hetzelfde. Bereid de leerlingen goed voor op het bezoek en maak duidelijk wat er van ze verwacht wordt.

Stap 3

Bespreek met de leerlingen het bezoek na. Wat hebben ze geleerd? Wat vonden ze interessant? Wat viel op?

 

 

Duur

Circa twee uur

Voorbereiding

Kijk bij de bezoeklocaties of er een instelling in de buurt is waar de klas heen kan gaan. Neem contact op en maak afspraken over het bezoek.

  • Neem pen en papier mee voor alle leerlingen
  • Laat enkele leerlingen een camera/telefoon meenemen
  • Neem een aantal zaklantaarns mee zodat donkere plekken ook goed bekeken kunnen worden
  • Zorg voor genoeg begeleiders
Start lessen