Inleiding

De Nederlander is over het algemeen goed op de hoogte van de geschiedenis en gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. De interesse in het onderwerp is groot en er zijn veel educatieve materialen beschikbaar. Tegelijkertijd neemt de kennis over de oorlog onder jongeren af. De meerderheid van de Nederlandse bevolking is geboren na de Tweede Wereldoorlog. Kinderen van tegenwoordig hebben geen oorlogssituatie in Nederland gekend en komen weinig in aanraking met ouderen die deze oorlog bewust beleefd hebben. Ook zijn er bepaalde aspecten van de oorlog waarover weinig bekend is. Een van die onderwerpen betreft de bouw van de Atlantikwall, een verdedigingsmuur van 5200 kilometer die liep van de Noordkaap tot aan de Frans-Spaanse grens.

De Atlantikwall, die het Derde Rijk voor een geallieerde invasie moest behoeden, heeft het aanzien van de Nederlandse en Europese kust ingrijpend veranderd. Huizen en gebouwen werden door de Duitsers gesloopt en er kwamen bunkers en militaire verdedigingswerken voor in de plaats. De kuststrook werd verboden gebied en de leefomgeving van de inwoners werd danig ingeperkt. Grote delen van de bevolking moesten hun huizen verlaten en werden geëvacueerd naar andere delen van het land.
Met het verdwijnen van de generatie die de oorlog bewust heeft meegemaakt verdwijnt ook het verhaal achter de ingrijpende transformatie van het kustgebied. Het lespakket ‘DE ATLANTIKWALL IN DE KLAS’ gaat in op deze onbekende geschiedenis.

‘DE ATLANTIKWALL IN DE KLAS’ is een digitaal lespakket dat geschikt is voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Voor een deel gaat het lespakket over de verschillende soorten verdedigingswerken, daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de gevolgen voor de bewoners.
De vele lokale bronnen in de vorm van filmpjes, documenten en foto’s geven een goed inzicht in de geschiedenis van de kustplaatsen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Het pakket voor het digitale schoolbord wordt aangeboden via de website www.atlantikwallindeklas.nl en is geschikt voor alle soorten digitale schoolborden.

Doelstellingen

  • Leerlingen kennen de begrippen Atlantikwall, sperrgebied en evacuatie.
  • Leerlingen zijn bekend met de invloed van de Tweede Wereldoorlog op de begrippen vrede, vrijheid en democratie.
  • Leerlingen maken kennis met verhalen van personen die de bouw van de Atlantikwall van dichtbij hebben meegemaakt.
  • Leerlingen leren over de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog in hun eigen leefomgeving en in de Nederlandse en Europese context.
  • Leerlingen komen in aanraking met overblijfselen van de Atlantikwall waardoor de waardering en het respect voor het cultureel erfgoed in de omgeving toeneemt.
  • Leerlingen ontwikkelen onderzoeksvaardigheden.