Hoe werkt het?

Lessen

‘ATLANTIKWALL IN DE KLAS’ bestaat uit drie lessen. In de eerste les leren de leerlingen wat de Atlantikwall precies was en waar de verdedigingslinie voor diende. In de tweede les worden er in de omgeving hedendaagse overblijfselen van de Atlantikwall bekeken. De derde les gaat in op de lokale gevolgen van de bouw van de Atlantikwall: de sloop van de kustplaatsen, de inperking van vrijheden en in sommige gevallen de evacuatie van de bewoners. Met behulp van bronnen uit de eigen omgeving maken leerlingen een reeksspel, een koppelspel, een memoryspel of een plaatsspel.

Start lessen

Klik op de button start lessen om te beginnen. Je kiest dan vervolgens de plaats uit (in de buurt) van de school. Je komt dan in het basisscherm.

Basisscherm

Het basisscherm toont een kaart in de buurt van de school
met markers die iets vertellen over de Atlantikwall. De kaart is gebaseerd op Google Maps, met de bekende navigatie. Je kunt de kaart pakken en slepen, inzoomen en uitzoomen. Standaard staat de kaart op het juiste zoomnivo. De verschillende markers zien er als volgt uit en bevatten de volgende lokale bronnen en gegevens:

 Bunkers

Overblijfselen van bunkers die door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog gebouwd zijn.

 Linie

Overblijfselen van andere onderdelen die naast de bunkers tot de Atlantikwall behoorden.

 Bronnen

Documenten die iets vertellen over de bouw van de Atlanikwall en de gevolgen er van.

 Het dorp

Oude foto’s die tonen hoe kustdorpen en steden er ten tijde van de Tweede Wereldoorlog uitzagen.

 Getuigenissen

Verhalen van bewoners die in de Tweede Wereldoorlog hun huis moesten verlaten omdat de Atlantikwall gebouwd werd.

Lesnavigatie

Linksboven bevindt zich de hoofdnavigatie, met heel eenvoudig voor elke les een knop. Klik je op een lesknop, dan opent zich, fullscreen, het lesscherm. Daar kun je een stap kiezen, doorklikken of terugkeren. Met het ‘kruisje’ keer je terug naar het basisscherm.

Startscherm

Via dit scherm met kaart van de eigen woonomgeving kiest de docent of de leerling welke les behandeld wordt. Ook kunnen hier alle lokale bronnen bekeken worden.

Stap 1

Een verschijnsel wordt geïntroduceerd door een video of eenvoudige serie foto’s of illustraties, vergezeld van vragen of begrippen.

Interactief scherm

Elke les bevat een interactief scherm waar betekenis en onderling verband van begrippen ontdekt kan worden. Geschikt om ook zonder docent te gebruiken.

Aan de slag

Dit scherm zet de docent open voordat er opdrachten gemaakt worden, en soms ook tijdens. De leerlingen controleren hiermee of ze alles hebben, wat ze moeten doen en of ze klaar zijn.