Handleiding

Inleiding

De Nederlander is over het algemeen goed op de hoogte van de geschiedenis en gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. De interesse in het onderwerp is groot en er zijn veel educatieve materialen beschikbaar. Tegelijkertijd neemt de kennis over de oorlog onder jongeren af. De meerderheid van de Nederlandse bevolking is geboren na de Tweede Wereldoorlog. Kinderen … Lees verder

Hoe werkt het?

Lessen ‘ATLANTIKWALL IN DE KLAS’ bestaat uit drie lessen. In de eerste les leren de leerlingen wat de Atlantikwall precies was en waar de verdedigingslinie voor diende. In de tweede les worden er in de omgeving hedendaagse overblijfselen van de Atlantikwall bekeken. De derde les gaat in op de lokale gevolgen van de bouw van de … Lees verder

Les 1

In deze eerste les over de Atlantikwall leren de leerlingen wat de Atlantikwall precies was en waar de verdedigingslinie voor diende. Lesdoelen Leerlingen weten wat de Atlantikwall is. Leerlingen weten waarom, wanneer en waar de Atlantikwall gebouwd werd. Leerlingen kunnen de Atlantikwall tekenen op de kaart. Leerlingen kunnen een plek in de eigen omgeving benoemen … Lees verder

Les 2

In de tweede les van ‘ATLANTIKWALL IN DE KLAS’ worden er in de omgeving  van de school overblijfselen van de Atlantikwall bekeken. Lesdoelen Leerlingen weten waar de Atlantikwall gebouwd is, in hun eigen woonomgeving. Leerlingen kunnen verschillende soorten bunkers benoemen. Leerlingen kunnen naast bunkers ook andere militaire bouwwerken benoemen. Leerlingen kunnen verschillende onderdelen van een bunker benoemen. Leerlingen … Lees verder

Les 3

De derde les van ‘ATLANTIKWALL IN DE KLAS’ gaat over de lokale gevolgen van de bouw van de Atlantikwall: de sloop van de kustplaatsen, de inperking van vrijheden en in sommige gevallen de evacuatie van de bewoners. Met behulp van foto’s en bronnen maken leerlingen een digitaal koppelspel, plaatsspel, reeksspel of memory-spel. Lesdoelen Leerlingen kunnen twee gevolgen benoemen van de … Lees verder

Tips voor gebruik van het digitale schoolbord

Het  lespakket ‘ATLANTIKWALL IN DE KLAS’ is volledig online beschikbaar. Hieronder zijn een aantal tips te lezen voor het zo optimaal mogelijk inzetten van het digitale schoolbord. Op het digitale schoolbord kunnen door de leerkracht en leerlingen aantekeningen gemaakt worden. Doe dat vooral! Schrijf woorden of teken voorwerpen bij het bronmateriaal. Sla het op en … Lees verder