Lespakket over de Atlantikwall

Dit lespakket gaat over de bouw van de Atlantikwall in Nederland en de grote gevolgen hiervan voor de bevolking. Aan de hand van authentieke bronnen uit hun eigen omgeving verdiepen kinderen zich in de Duitse verdedigingswerken en de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.

De Atlantikwall

De bouw van de Atlantikwall, die liep van de Noordkaap tot aan de Frans-Spaanse grens, heeft het aanzien van de Nederlandse en Europese kust ingrijpend veranderd. De verdedigingsmuur van zo’n 5200 km moest het Derde Rijk voor een geallieerde invasie behoeden. Huizen en gebouwen werden door de Duitsers gesloopt en er kwamen bunkers en militaire verdedigingswerken voor in de plaats. Grote delen van de Nederlandse bevolking moesten hun huizen verlaten en werden geëvacueerd naar andere delen van het land. Op de Waddeneilanden leefde de plaatselijke bevolking geïsoleerd samen met grote groepen Duitsers.

Pakket voor het digitale schoolbord

‘DE ATLANTIKWALL IN DE KLAS’ is een digitaal lespakket voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Voor een deel gaat het lespakket over de verschillende soorten verdedigingswerken van de Atlantikwall. Er wordt ook aandacht besteed aan de sloop van de kustplaatsen, de komst van de Duitsers en de impact die dat had op de plaatselijke bevolking.

Het digitale lesprogramma biedt veel lokale bronnen in de vorm van filmpjes, audiofragmenten, documenten en foto’s. Het geeft een goed inzicht in de lokale geschiedenis van de kustplaatsen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Het pakket voor het digitale schoolbord wordt aangeboden via de website www.atlantikwallindeklas.nl en is geschikt voor alle soorten digitale schoolborden.

Doelstellingen

  • Leerlingen kennen de begrippen Atlantikwall en evacuatie.
  • Leerlingen zijn bekend met de invloed van de Tweede Wereldoorlog op de begrippen vrede, vrijheid en democratie.
  • Leerlingen leren over de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog in hun eigen leefomgeving en in de Nederlandse en Europese context.
  • Leerlingen komen in aanraking met overblijfselen van de Atlantikwall waardoor de waardering en het respect voor het cultureel erfgoed in de omgeving toeneemt.
  • Leerlingen ontwikkelen onderzoeksvaardigheden.
  • Leerlingen vormen zich een beeld van het dagelijks leven in de Tweede Wereldoorlog aan de hand van verhalen van ooggetuigen.